DOTACJA

NA ZAMIANĘ OGRZEWANIA WĘGLOWEGO NA GAZOWE

 

 

Gdańsk | Gdynia | Radom

 

 

 

Gdańsk

 

 

Coraz częściej myślisz o wymianie swojego starego pieca? Nie ma na to lepszego terminu. W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku z pomocą Miasta Gdańsk staje się bardzo proste.

 

Jeśli jesteś:

 • mieszkańcem Miasta Gdańsk,
 • przedsiębiorą na terenie Miasta Gdańsk,
 • reprezentujesz wspólnotę mieszkaniową w Mieście Gdańsk,
Zgłoś się do nas po szczegóły dotyczące oferty wymiany pieca węglowego na kocioł gazowy i możliwości dofinansowania.

 

 

Zapewniamy fachowe doradztwo techniczne w zakresie doboru:

 • kotła/pieca gazowego do ogrzewania domu/mieszkania,
 • uzdatniania wody,
 • właściwego zasobnika ciepłej wody użytkowej,
 • systemu sterowania,
 • osprzętu dodatkowego oraz systemu powietrzno-spalinowego.

 

 

Wysokość jednorazowej dotacji na zadanie (zamiana ogrzewania węglowego na gazowe, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej) ustala się według następujących zasad:

 1. 100% łącznej wysokości wydatków, nie więcej niż 7 000 zł dla osób fizycznych, osób prawnych i przedsiębiorców, z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz kościelnych osób prawnych, o których mowa w art.7 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2013r poz.1169 z późn. zm.),
 2. 50% wydatków ale nie więcej niż 20 000 zł dla spółdzielni mieszkaniowych,
 3. 50% wydatków, ale nie więcej niż 10 000 zł dla kościelnych osób prawnych, o których mowa w art.7 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. 50 % wydatków, ale nie więcej niż 10 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych ubiegających się o dotację na zamianę ogrzewania węglowego na gazowe lub elektryczne,
 5. dotacje, dla wspólnot mieszkaniowych, na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej udzielane są na zasadach określonych w rozdziale XI „Regulaminu udzielania dotacji…”
 6. w przypadku, gdy wspólnota mieszkaniowa ubiega się o dotację na zasadach określonych w rozdziale XI – członkowie wspólnoty, stosujący ogrzewanie węglowe, jako jedyne źródło ogrzewania, w sezonie grzewczym poprzedzającym podłączenie lokalu do miejskiej sieci ciepłowniczej, mogą ubiegać się o dotację na montaż wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania (co) i ciepłej wody użytkowej (cwu). Wysokość dotacji ustala się następująco: 100% wydatków ale nie więcej niż 2000 zł.

 

Dotacja przekazywana jest w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z realizacją zadania po jego zakończeniu.
Dotacje wypłacane są do wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych na dany rok budżetowy.

 

 

Dotacją objęte są wydatki poniesione na:

 1. ogrzewanie gazowe:
  • zakup i montaż kotłów grzewczych opalanych paliwem gazowym,
  • montaż instalacji grzewczej,
  • montaż instalacji gazowej na potrzeby ogrzewania, w tym montaż wkładu kominowego (powietrzno-spalinowego);
 2. podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej:
  • zakup i montaż węzłów cieplnych,
  • wykonanie przyłączy do linii przesyłowych,
  • instalację centralnego ogrzewania.

 

 

Dofinansowanie regulowane jest przez podstawę prawną:
Uchwała Nr XXX/843/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania dotacji celowych na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną"

 

 

więcej szczegółów: www.bip.gdansk.pl

 

 

 

Gdynia

 

 

Również dofinansowuje wymianę lub modernizację instalacji grzewczej. Wysokość dotacji jest rozpatrywana indywidualnie jednak nie mniej niż 1800zł w przypadku wymiany źródła ciepła na gazowe.

 

Więcej szczegółów: www.gdynia.pl

 

 

 

Radom i okolice

 

Program priorytetowy „Czyste Powietrze”

 

Jeśli jesteś:

 • osobą fizyczną posiadającą prawo własności lub będącą współwłaścicielem istniejącego, jednorodzinnego budynku mieszkalnego,
 • osobą fizyczną, która uzyskała zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1202, z późn. zm.) i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.
możesz uzyskać dofinansowanie na:

 

Budynki istniejące

 1. Koszt demontażu źródeł ciepła na paliwa stałe (między innymi kocioł na węgiel, kocioł na biomasę, piec kaflowy, kominek, piec wolnostojący typu koza, trzon kuchenny) oraz ich wymiany na urządzenia i instalacje:
  • kotły na paliwa stałe,
  • węzły cieplne,
  • systemy ogrzewania elektrycznego,
  • kotły olejowe,
  • kotły gazowe kondensacyjne,
  • pompy ciepła powietrzne,
  • pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody wraz z przyłączami.
 2. Koszt montażu lub modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, w tym montaż zaworów z głowicami termostatycznymi.

 

Nowo budowane jednorodzinne budynki mieszkalne

 1. Koszty związane z zakupem i montażem następujących urządzeń i instalacji:
  • kotły na paliwa stałe,
  • węzły cieplne,
  • systemy ogrzewania elektrycznego,
  • kotły olejowe,
  • kotły gazowe kondensacyjne,
  • pompy ciepła powietrze,
  • pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody wraz z przyłączami,

 

Wysokość dofinansowania:

 

  Pożyczka
Grupa

Kwota

miesięcznego

dochodu /

osoba [zł]

Dotacja

(procent kosztów

kwalifikowanych

przewidzianych

do wsparcia

dotacyjnego)

 

Uzupełnienie

do wartości

dotacji

Pozostałe

koszty

kwalifikowane

1 2 3 4 5
I do 600 do 90% do 10% do 100%
II 601 - 800 do 80% do 20% do 100%
III 801 - 1000 do 70% do 30% do 100%
IV 1001 - 1200 do 60% do 40$ do 100%
V 1201 - 1400 do 50% do 50% do 100%
VI 1401 - 1600 do 40% do 60^ do 100%
VII powyżej 1600 do 30% do 70% do 100%

 

Więcej szczegółów: www.wfosigw.pl

 

KONTAKT:

Dobrut - Hurtownia

e-mail:

handel@marrom1.pl

telefon:

+48 48 618 48 39
+48 607 885 853

godziny otwarcia:
pon - pt 7:00 - 17:00
sb 7:00 - 14:00
Gdańsk - Hurtownia, Sklep

e-mail:

gdansk@marrom1.pl

telefon:

+48 58 306 64 43/44

godziny otwarcia:
pon - pt 7:00 - 17:00
sobota - nieczynne
Gdańsk - Rozlewnia LPG

e-mail:

lpg@marrom1.pl

telefon:

+48 58 306 65 64

godziny otwarcia:
pon - pt 6:30 - 19:00
sb 7:00 - 14:00
Białobrzegi - Sklep

e-mail:

bialobrzegisklep@marrom1.pl

telefon:

+48 48 613 25 07

godziny otwarcia:
pon - pt 9:00 - 17:00
sb 9:00 - 14:00
Pionki - Sklep

e-mail:

pionkisklep@marrom1.pl

telefon:

+48 48 612 41 71

godziny otwarcia:
pon - pt 9:00 - 17:00
sb 9:00 - 14:00

 

Polityka prywatności

 
  stat4u